YANGIN HASARI SONRASI EVRAK LİSTESİ

1 -)Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
2 -) Tapu fotokopisi veya kira kontratı
3 -) İmza Sirküleri – Vergi Levhası ( Sigortalı tüzel kişilikse)
4 -) Sigortalıya ait IBAN
5 -) Tazminat vekalet ile alınacak ise vekaletname aslı
6 -)İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)
7 -) Savcılık İncelemesi Raporu aslı

 

 


PDF olarak indir