TRAFİK KAZASI SONRASI GEREKLİ EVRAKLAR

1 -) Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı tasdikli örneği
2 -) Zabıt var ise, alkol raporu tasdikli örneği
3 -) Mağdurun ruhsat fotokopisi
4 -) Hasar fotoğrafları
5 -) Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası
6 -) Mağdur araç ruhsat sahibine ait IBAN
7 -) Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname kopyası, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası
8 -) Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi


PDF olarak indir