TEKNE SİGORTASI HASARI SONRASI EVRAK LİSTESİ

1 -) Deniz raporu,
2 -) Kaza ile ilgili güverte ve makine jurnallerinin onaylı kopyaları,
3 -) Denize elverişlilik belgesi,
4 -) Kaza ile ilgili sınıflama kurumu raporu,
5 -)Yürürlükte bulunan sınıf (klas) belgesi; sınıf belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl
araçları için ise, A-2 maddesinde belirtilen esaslara uyulduğuna ilişkin belge,
6 -) Ekspertiz ve/veya dispeç raporu,
7 -) Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi,
8 -) Gemi adamları listesi,
9 -) Zarara ilişkin proforma fatura, makbuz vb. belgeler.

 

 


PDF olarak indir