Yangın Hasarı Sonrası Evrak Listesi

Yangın Hasarı Sonrası Evrak Listesi

1 -)Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
2 -) Tapu fotokopisi veya kira kontratı
3 -) İmza Sirküleri – Vergi Levhası ( Sigortalı tüzel kişilikse)
4 -) Sigortalıya ait IBAN
5 -) Tazminat vekalet ile alınacak ise vekaletname aslı
6 -)İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)
7 -) Savcılık İncelemesi Raporu aslı

Bilgi Alın

Hedefimiz, risklerinizi üstlenerek, daha güvenli yarınlara huzur içerisinde ulaşmanızı sağlamak ve ailenizin sigorta danışmanı olmaktır.