Nakliyat Hasarı Sonrası Evrak Listesi

Nakliyat Hasarı Sonrası Evrak Listesi

1 -) Sigortalının tazminat talebine ilişkin yazılı beyanı,
2 -) Konşimento aslı veya nakliyeci ve/veya acentesi tarafından tasdikli kopyası,
3 -) Mal faturası aslı veya kopyası,
4 -) Ordino kopyası,
5 -) Navlun fatura kopyası,
6 -) Gümrük çıkış/giriş beyannamesi (Gümrük tasdikli),
7 -) Hasar tutanağı (Gümrük yetkililerince veya nakliye firması onaylı,
8 -)Rücu mektubu (Sigortalı tarafından nakliyeci firmaya hitaben hasardan sorumlu tutulduklarına dair yazılan
9 -) İmza Sirküleri,
10 -) Hasarlı emteaların resimleri
11 -) Sigortalının banka hesap bilgileri
12 -) Ehliyet
13 -) Ruhsat
14 -) Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
15 -) Trafik kaza zaptı/alkol muayenesi ( Trafik kazası var ise)
mektubun kopyası)

Bilgi Alın

Hedefimiz, risklerinizi üstlenerek, daha güvenli yarınlara huzur içerisinde ulaşmanızı sağlamak ve ailenizin sigorta danışmanı olmaktır.