Hırsızlık Hasarı Sonrası Evrak Listesi

Hırsızlık Hasarı Sonrası Evrak Listesi

1 -)Sigortalının hasar beyan yazısı (hasar n meydana geli ekli ve rakamsal hasar ı ş ş tutarını içeren)
2 -) Tapu fotokopisi veya kira kontratı
3 -) İmza Sirküleri-Vergi Levhası ( Sigortalı tüzel kişilikse)
4 -) Sigortalıya ait IBAN
5 -) Tazminat vekalet ile alınacak ise vekaletname aslı
6 -)Karakol müracaat tutanağı (ifade tutanağı)
7 -)Görgü tespit tutanağı (olay yeri inceleme raporu)
8 -) Bulunamadı Yazısı Raporu Aslı

Bilgi Alın

Hedefimiz, risklerinizi üstlenerek, daha güvenli yarınlara huzur içerisinde ulaşmanızı sağlamak ve ailenizin sigorta danışmanı olmaktır.