Cam Kırılması Hasarı Sonrası Gerekli Evraklar

Cam Kırılması Hasarı Sonrası Gerekli Evraklar

1 -)Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
2 -)Cam faturası (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
3 -)Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
4 -) Sigortalıya ait IBAN
5 -) Tapu fotokopisi veya kira kontratı

Bilgi Alın

Hedefimiz, risklerinizi üstlenerek, daha güvenli yarınlara huzur içerisinde ulaşmanızı sağlamak ve ailenizin sigorta danışmanı olmaktır.