SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI HASARI SONRASI EVRAK LİSTESİ

1 -) Sigortalının beyan yazısı
2 -)Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)
3 -) Sigortalıya ait IBAN
4 -) Doktor veya epikriz raporu
5 -) Tedavi masraflarına ilişkin faturaların asıllları
6 -) Eğer ilaç verildiyse, reçetenin aslı
7 -) Eğer ilaç verildiyse, eczane fişinin aslı


PDF olarak indir