FIRTINA HASARI SONRASI EVRAK LİSTESİ

1 -)Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
2 -) Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı
3 -) İmza Sirküleri – Vergi Levhası ( Sigortalı Tüzel Kişilikse)
4 -) Sigortalıya ait IBAN
5 -) Tazminat Vekalet ile Alınacak ise Vekaletname Aslı
6 -) Meteoroloji Raporu (Hasar Tarihine Ait)


PDF olarak indir