DAHİLİ SU VE SEL SU BASKINI HASARI SONRASI EVRAK LİSTESİ

1 -)Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
2 -) Tapu fotokopisi veya kira kontratı
3 -) İmza Sirküleri-Vergi Levhası ( Sigortalı tüzel kişilikse)
4 -) Sigortalıya ait IBAN
5 -) Tazminat vekalet ile alınacak ise vekaletname aslı

 

 

 


PDF olarak indir